Wprowadzone przez

Przyczyny outsourcingu (badania CILT UK)

Przewaga Pozycja w 2012 Pozycja w 2011 Dostęp do bardziej fachowej wiedzy 1 2 Zmniejszenie kosztów 2 1 Elastyczność 3 4 Mniejsze nakłady kapitałowe 4 7 Poprawa poziomu obsługi klienta 5 4 Redukcja czasu zarządzania 6 – koncentracja na podstawowych umiejętnościach 7 5 Kontrola kosztów i przejrzystość 8 – Możliwość współużytkowania 9 – Innowacyjność 10 […]

Koszty magazynu w logistyce

Koszty działania magazynu mogą wynosić między 1-5% całkowitej wartości sprzedaży w zależności od rodzaju firmy oraz wartości towarów. Dla przykładu paleta laptopów będzie zajmować taką samą ilość miejsca i wymagać tyle samo przeładunku co paleta fasolki w puszce, jednak towary te będą się znacznie od siebie różnić wartością. Stąd różnica w procencie kosztów sprzedaży. Ponadto […]

Jak sprawnie przeprowadzić inwentaryzację ?

Wszystkie magazyny są zobligowane do podejmowania jakiejś formy inwentaryzacji,. Od przepisów prawa danego kraju oraz wymogów księgowych zależy to, jak częste i dokładne będą te operacje. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z przejściem w kierunku liczenia cyklicznego lub ciągłego jako metody zastępującej kompletne coroczne liczenie zapasów magazynowych. Liczenie wszystkich zapasów zazwyczaj wymaga zamknięcia magazynu […]

Cross-docking

Celem większości magazynów jest zwiększenie tempa przepustowości i zmniejszenie ilości przechowywanych zapasów. Cross-docking jest procesem, w którym produkty są przemieszczane bezpośrednio z punktu przyjęcia do punktu wysyłki. Zastępuje to potrzebę magazynowania produktu oraz wszelkie późniejsze operacje pobrania. W cross-dockingu niezbędne jest pełne wsparcie dostawców w zakresie sposobu dostarczenia produktu. Obejmuje ono precyzyjne oznakowanie oraz przesłanie […]