Ile to kosztuje ?

Nasza firma działa w modelu, w którym jedynym kosztem jaki ponosi klient jest koszt za zrealizowane zamówienie. Podczas bezpłatnej symulacji wyceniamy jedną stawkę za zamówienie. Stawka taka waha się w przedziale od 4 zł – 9 zł netto. Czyli jedna wyliczona stawka przed rozpoczęciem współpracy np. 4,80 zł netto jest naliczana za każde wysłane przez nas zamówienie przez cały czas trwania współpracy. Zobacz poniżej co dokładnie gwarantujemy w ramach tej stawki!