Celem większości magazynów jest zwiększenie tempa przepustowości i zmniejszenie ilości przechowywanych zapasów. Cross-docking jest procesem, w którym produkty są przemieszczane bezpośrednio z punktu przyjęcia do punktu wysyłki. Zastępuje to potrzebę magazynowania produktu oraz wszelkie późniejsze operacje pobrania.

W cross-dockingu niezbędne jest pełne wsparcie dostawców w zakresie sposobu dostarczenia produktu. Obejmuje ono precyzyjne oznakowanie oraz przesłanie z wyprzedzeniem powiadomienia o wysyłce z podaniem dokładnego czasu dostawy.

Cross-docking wymaga zastosowania systemów identyfikacji cross-dockowanego produktu oraz wdrożenia procedur rozpoznania towaru i powiadomienia załogi.

Po odprawieniu produkty należy przenieść bezpośrednio do obszaru wysyłki, a miejsce ich czasowego składowania musi zostać wprowadzone do systemu, aby obsługa została powiadomiona, że produkt oczekuje na wysyłkę. Należy również zarejestrować wszelkie szczegóły w celu realizacji prac audytowych.

Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę, to ilość miejsca dostępnego w obszarach przyjęcia i wysyłki. Wystarczająca ilość miejsca dostępnego w obszarach przyjęcia i wysyłki. Wystarczająca ilość miejsca jest kluczem do sprawnego i bezpiecznego przenoszenia produktów. Każdy zator w tych obszarach znacznie spowolni proces i doprowadzi do napięć pomiędzy zespołami. Niezbędne jest też precyzyjne oznakowanie obszaru tymczasowego składowania, w którym można ulokować towary przed wysyłką. Regały typu wjezdnego mogą być pomocne w przydzielaniu ładunków do poszczególnych zestawów.

Cross-docking jest często stosowany w przemieszczaniu przez łańcuch dostaw i towarów szybko psujących się, a detaliści używają go w swoich centrach dystrybucji, w których przyjmują towary od różnych dostawców, sortują je i konsolidują, by następnie wysyłać je do różnych sklepów. Podobno 85% produktów amerykańskiej sieci Walmart jest dostarczanych do sklepów z zastosowaniem cross-dockingu. Jest to przeważający system we współczesnych operacjach handlu detalicznego.

Systemy just-in-time również opierają się na cross-dockingu, w ramach którego producenci dostarczają części do centrum cross-dockingu lub sekwencjonowania, gdzie są one konsolidowane i następnie dostarczane na taśmy montażowe w ramach ustalonego porządku.