Koszty działania magazynu mogą wynosić między 1-5% całkowitej wartości sprzedaży w zależności od rodzaju firmy oraz wartości towarów. Dla przykładu paleta laptopów będzie zajmować taką samą ilość miejsca i wymagać tyle samo przeładunku co paleta fasolki w puszce, jednak towary te będą się znacznie od siebie różnić wartością. Stąd różnica w procencie kosztów sprzedaży. Ponadto magazynowanie odpowiada za 22% całkowitych kosztów logistycznych przedsiębiorstwa, a koszty przeładunku inwentarza to kolejne 23%.

W rezultacie menadżerowie magazynów musza dysponować wyczerpującą znajomością wszystkich kosztów i czynników napędzających koszty w magazynach, ponieważ znajdują się pod ciągłą presją na redukcję kosztów przy zachowaniu optymalnego poziomu obsługi klienta, z dodatkową presją na redukcję inwentarza przy zwiększeniu ilości składowanych SKU.

Rodzaje kosztów

Koszty najczęściej powiązane z operacjami magazynowymi zostały ukazane poniżej:

a) Koszty przestrzeni:

 • koszty wynajmu/leasingu budynku/gruntu i deprecjacja budynku (zależna od tego, w jaki sposób budynek i grunt zostały nabyte),
 • ubezpieczenie budynku,
 • podatek od nieruchomości lub podatki lokalne,
 • usługi komunalne i koszty telekomunikacji,
 • deprecjacja instalacji i wyposażenia,
 • deprecjacja regałów,
 • deprecjacja urządzeń chłodniczych,
 • naprawy i konserwacja,
 • sprzątanie, ochrona, deprecjacja pozostałego wyposażenia budynku,
 • usuwanie odpadów.

b) Bezpośrednie koszty pracy (stałe): pracownicy magazynu:

 • pensje, w tym koszty,
 • ubezpieczenia pracownicze,
 • odzież ochronna (PPE),
 • ubezpieczenia społeczne,
 • szkolenia,

c) Pośrednie koszty pracy (stałe): kadra zarządzająca magazynu, w tym kierownicy i administracja:

 • pensje w tym koszty,
 • ubezpieczenie NNW,
 • odzież ochronna (PPE),
 • ubezpieczenia społeczne,
 • szkolenia.

d) Koszty pracy (zmienne):

 • nadgodziny, premie.

e) Koszty sprzętu (stałe):

 • deprecjacja/koszty leasingu/koszty wynajmu.

f) Koszty sprzętu (zmienne):

 • koszty użytkowania, np. paliwo, opony, smary, baterie,
 • opakowania, palety, folia stretch,

g) Koszty ogólne (zarządzanie, finanse, zasoby ludzkie, IT i administracja):

 • wynagrodzenia, w tym koszty plus dodatki, typu telefonu komórkowe, zakwaterowanie, itp.,
 • samochody służbowe i ich koszty utrzymania,
 • koszty deprecjacji/leasingu/wynajmu sprzętu biurowego i mebli,
 • koszty technologii informatycznej (hardware i software).

h) Koszty ogólne sprzedaż i marketing:

 • wydatki marketingowe, np. reklama

i) Wydatki różne:

 • koszty łączności,
 • opłaty pocztowe,
 • opłaty bankowe i spłata odsetek,
 • koszty finansowania/koszty finansów,
 • ubezpieczenie,
 • koszty prawne i honoraria,
 • koszty audytów.

Podobnie jak pensje i wynagrodzenia całkowity koszt pracy obejmuje świadczenia społeczne pracodawcy ( w tym ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne płacone za pracowników) oraz inne koszty niezwiązane z pensjami, w tym koszty zwolnień zdrowotnych, urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich, szkoleń zawodowych i kosztów rekrutacji.

Menadżerowie magazynów muszą dysponować całościowym rozumieniem kosztów związanych z ich procesem magazynowania. Nie tylko po to, żeby wesprzeć konstruowanie budżetu firmy, ale również po to, żeby umożliwić firmie przydzielenie kosztów do produktów lub, w przypadku relacji z firmą trzecią, aby naliczyć stawki za świadczone usługi. Może to również pomóc identyfikować klientów przynoszących straty lub produkty firmy trzeciej, jeśli sięgniemy wystarczająco głęboko w zestawienia.